MUDr. Eva Bubeníková, MUDr. Zuzana Hupková
Súkromná psychiatrická ambulancia v Bratislave

NOVINKY

Poistenci zdravotnej poisťovne Union majú od 1.1.2018 služby našej ambulancie hradené z verejného zdravotného poistenia!

Využite príchod nového roka 2018 ako príležitosť k riešeniu Vašich problémov v oblasti duševného zdravia či k celkovému zlepšeniu Vašej duševnej kondície.