PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

SLUŽBY

  • Diagnostika a liečba psychiatrických porúch
  • Poradenstvo a edukácia
  • Individuálna psychoterapia
  • Skupinové psychoterapeutické sedenia
  • Nácvik relaxačných metód

 

CENNÍK

Vstupné psychiatrické vyšetrenie

40€

Psychiatrické vyšetrenie pre nezdravotnícke účely

40€

Vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu

100€

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie

15€

Individuálna psychoterapia

20€/ 50 minút

Skupinová psychoterapia

10€/ 60 minút

Edukácia pacienta / príbuzných

15€

Konzultácia zdravotného stavu bez vyšetrenia, interpretácia nálezov

15€

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín

60€

Laboratórne odbery (nie je zahrnutá cena za vyšetrenie laboratórneho parametra)      3€

Aplikácia liečiva (nie je zahrnutá cena aplikovaného liečiva)                                            5€

Konzultácia prostredníctvom e-mailu                                                                                 10€

Výpis zo zdravotnej dokumentácie                                                                                     5€

Nedodržanie objednaného termínu (pri neodhlásení minimálne 24 hodín vopred)        15€