PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

 
 

SLUŽBY

  • Diagnostika a liečba psychiatrických porúch
  • Poradenstvo a edukácia
  • Individuálna psychoterapia
  • Skupinové psychoterapeutické sedenia
  • Nácvik relaxačných metód

 

Cenník výkonov a služieb pri ktorých možno podľa Zákona 578/2014 §79 ods. 1

požadovať úhradu


Psychiatrické vyšetrenie pre administratívne účely

40€

Vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu

100€

Individuálna psychoterapia (50-60 minút)

30€

Skupinová psychoterapia (90-120 minút)

15€/ osoba

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta

5€

Vypracovanie lekárskeho posudku na žiadosť pacienta

15€

Poradenstvo v oblasti duševného zdravia (30 minút)

20€

Nadštandardné služby (elektronické poradenstvo)

10€/ úkon


Cenník výkonov a služieb za ostatné zdravotné výkony

(pre poistencov nezmluvnej zdravotnej poisťovne a samoplatcov)


Vstupné psychiatrické vyšetrenie                                                                                     40€

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie                                                                                    15€

Konzultácia zdravotného stavu bez vyšetrenia, edukácia                                                15€ 

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín                                                                                 60€

Laboratórne odbery (nie je zahrnutá cena za vyšetrenie laboratórneho parametra)        3€

Aplikácia liečiva (nie je zahrnutá cena aplikovaného liečiva)                                              5€

Výpis zo zdravotnej dokumentácie                                                                                       5€