Vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu

08.02.2018