NOVINKY


 

Predbežne by išlo o prácu na čiastočný pracovný úväzok - možné prispôsobiť podľa dohody a preferencií uchádzačky, mzdové ohodnotenie taktiež dohodou.

S veľkou radosťou vám oznamujeme, že naša ambulancia uzatvorí ku dňu 1.4.2018 zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v rozsahu výkonov špecializačnej činnosti psychiatria!

Poistenci zdravotnej poisťovne Union majú od 1.1.2018 služby našej ambulancie hradené z verejného zdravotného poistenia!