MUDr. Eva Bubeníková, MUDr. Zuzana Hupková
Psychiatrická ambulancia v Bratislave

NOVINKY

S veľkou radosťou vám oznamujeme, že naša ambulancia uzatvorí ku dňu 1.4.2018 zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v rozsahu výkonov špecializačnej činnosti psychiatria!