MUDr. Eva Bubeníková, MUDr. Zuzana Hupková
Súkromná psychiatrická ambulancia v Bratislave

NOVINKY

Predbežne by išlo o prácu na čiastočný pracovný úväzok - možné prispôsobiť podľa dohody a preferencií uchádzačky, mzdové ohodnotenie taktiež dohodou.

S veľkou radosťou vám oznamujeme, že naša ambulancia uzatvorí ku dňu 1.4.2018 zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v rozsahu výkonov špecializačnej činnosti psychiatria!